Bình Chứa Khí Nén

Ngoài cung cấp bình khí nén mới, chúng tôi còn tái sử dụng bình cũ, kiểm tra chất lượng bình cũ và phục hồi xin đăng kiểm mới cho quý khách. Mọi nhu cầu bảo trì bão dưỡng bình đều được đáp ứng. Mọi thông tin đặt hàng về bình chứa khí nén, Bình chứa khí, bình tích áp, airtank, bình phân phối khíBình nén khí 200 lít, Bình nén khí 300 lít, Bình nén khí 500 lítBình nén khí 1000 lítBình nén khí 2000 lítBình nén khí 3000 lítBình nén khí 4000 lítBình nén khí 5000 lítBình nén khí 10000 lít  .

Quý khách vui lòng gọi Hotline: 0938.600.640